Unna dig själv ett perfekt underlag

Underlaget bestämmer slutresultatet. Som det mesta inom bygg så är det viktigt med ett bra underlag och det är väl värt att lägga ner tid på det. När underlaget är bra blir gärna läggningen bra och en bra läggning är busenkel att slipa perfekt. 
 

Förbesiktning

Innan man påbörjar något arbete så är det viktigt att noga förbesiktiga underlagen.
1, Fläckar - Om det finns fläckar på underlaget behöver man förvissa sig om att det inte är fläckar av något som kan störa microcementen som t ex oljefläckar. Annars tvättas eller slipas fläckarna bort. Vid slipning så kan Diamantsskivor vara bra att använda
2, Sprickor - Har underlaget sprickor i sig behöver man säkerställa att de inte rör sig eller fortsätter att spricka. Om sprickorna är fyllda av smuts så kan det vara ett tecken på att den inte rör sig. Man kan också slå med en hammare och lyssna så det inte låter ihåligt. För att laga sprickorna kan Rätt i Sprickan vara bra att använda

Nya tätskikt

Tätskikten behandlas precis som om man skulle sätta kakel/klinkers.  Efter att tätskikten är satta, spacklar man på ett tunt lager av kakelfix. Fixet ska hindra Vitruvius, eller snarare en främmande produkt, från att komma i kontakt med tätskiktet. Därför behåller man alla garantier. Det är viktigt att man har samma tillverkare på tätskikt som på fixet. 

Vi har gjort en lista över vilka fix man bör använda beroende på tillverkare. Om man inte kan följa den listan så behöver man spackla in en armeringsmatta runt brunnen och andra ytor som riskerar att utsättas för mycket väta. 
Annars finns det risk för sprickor i fixet, varpå även Vitruivus också spricker. 

Betong, puts & flytspackel

Betong, puts och flytspackel går bra att lägga på. 

Ojämnheter över 1mm spacklas eller slipas bort 

Det kan också vara en god ide att förbehandla ytan med flytspackelprimer/akrylprimer så att åtgången av vår K-primer inte blir för hög. 
 

Kakel & klinkers

Kakel och klinkers behöver förspacklas så ytan blir helt slät, annars kan ett rutmönstret synas i microcementens flammighet. 
Man spacklar med ett kakelfix eller spackel anpassat för att fästa på plattorna.
Skrapspackla hela ytan diagonalt över fogarna. Bäst är att spackla 2 gånger om fogarna är djupa 

 

Plankgolv & spånskiva

Alla träkonstruktioner på golv behöver förstärkas med flytspackel. Tjocklekar och armering är beroende på tillverkare av flytspacklet. Läs vad som krävs för en träbjälklags förstärkning just för ditt märke.  Här kan ni se hur Bostik skriver

Trä, organiskt material.

För inomhusbruk så går det bra att lägga på trä eller andra organiska material. Utomhus kan t ex vändningarna mellan regn och värme vara för snabba. 

Man bör tänka på att Vitruivus är diffusionsöppen så den släpper igenom fukt. Därför behöver man t ex fuktskydda MDFen med en vattentät lack om man ska göra betongbänkskivor
 

Matta & färg

Mattor kontrollerar man först hårdheten. Tryck med något hårt, t ex en sked, på mattan. Den ska inte flexa.
Därefter kontrollerar man så mattan sitter fast överallt, kolla speciellt i hörn mot vägg. 

Innan arbetet slipas mattan eller så tvättar man den med sprit, T-röd, för att få bort en mjukgörare som brukar finnas på ytan. 

Tapet.

Tapeter går bra att lägga sålänge dess klister tål fukt. Man kan prova att måla med en färg först och se så det inte bubblar sig. Annars måste man riva ner den. 
Oavsett bör man skära eller spackla bort skarvarna, annars kan det bli en linje i flammigheten i microcementen där. 

Strukturtapet och väv rivs eller spacklas

Har vi missat något underlag/förarbete? skriv gärna önskemål i chatten